• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-dinitrochlorobenzen

    2,4-dinitrochlorobenzen (DNCB) jest związkiem organicznym o wzorze (O2N) 2C6H3Cl. Jest to żółta substancja stała rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Jest ważnym półproduktem do przemysłowej produkcji innych związków.